Сьогодні Неділя, 24 лютого, 2013 р.
   

Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад району

Новини - Районна рада

Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акта –  рішення Гребінківської районної ради

Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад району”

Гребінківською районною радою розроблено проект рішення Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад району” як регуляторного акту, метою якого забезпечення ефективного використання комунального майна територіальної громади району; забезпечення прозорого механізму ціноутворення з приватизації об’єктів комунальної власності; забезпечення доступної інформації про порядок приватизації комунального майна територіальної громади  району .

Проект даного рішення  розроблено відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”,   Закону України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 13 січня 2012 року № 4336 – VI.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 1 місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції у друкованому або електронному вигляді слід надсилати на адресу: 37400, Полтавська область, м. Гребінка, пров. Димитрова, 1, до 7 березня 2013 року.

Гребінківська районна рада

ПРОЕКТ

ГРЕБІНКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(__________ сесія шостого скликання)

 

РІШЕННЯ

від    ____________ 2013 року                                                                                м. Гребінка

Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок та умови

приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад району

 

Керуючись статями 142,144 Конституції України, Цивільним і Господарським кодексами України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 13 січня 2012 року № 4336 – VI, районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити зміни та доповнення до Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад району, згідно з додатком.

2.Організацію виконання рішення покласти на відділ управління майном районної ради (Козлова В.М.).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної  ради з питань бюджету, підприємництва та управління майном (Яременко В.Р.)

Голова районної ради                                     В.М. Зінченко

                                                                                                                                                                   Додаток

до рішення _______________ сесії

районної  ради шостого скликання

від ____________ 2013 року

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

до Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності

територіальних громад району

 

У тексті Положення слова «початкова вартість» замінити словами «початкова ціна», слова «незалежна оцінка» замінити словами «звіт про оцінку»

Підпункт в) абзацу 2 пункту 5.3 глави 2.1 розділу V викласти в такій редакції:

«Разом з заявою Покупці подають довідку органу державної податкової служби щодо декларації про майновий стан і доходи (податкову декларацію для покупців-фізичних осіб)».

У підпункт 1 пункту 2 глави 2.3 розділу ІІ після слів «продажу на аукціоні» доповнити словами «(в тому числі за методом зниження ціни та без оголошення ціни)».

Пункт 3 глави 2.3 розділу ІІ викласти в такій редакції:

- «викуп застоcовується щодо об’єктів малої приватизації, які не продано на аукціоні, а також у разі, якщо право покупця на викуп об’єкта передбачено законодавчими актами;

- покупець, який став власником об’єкта і не скористався на момент його приватизації правом викупу будівлі (споруди, нежитлового приміщення) у межах займаної таким об’єктом площі, має право викупити відповідну будівлю (споруду, нежитлове приміщення), якщо це не заборонено законодавчими актами.

Порядок викупу об’єкта встановлюється Органом приватизації, згідно з чинним законодавством».

Абзац 2 пункту 6 глави 2.3 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«Зазначена інформація публікується не пізніше як за 20 календарних днів до дати проведення аукціону в газеті “Гребінчин край».

У пункті 10 глави 2.3 розділу ІІ: слова «про повторний продаж на аукціоні» замінити словами «про їх подальший продаж».

Розділ ІІ доповнити главою 2.4 такого змісту:

«Глава 2.4. Особливості приватизації

1. Приватизація об’єктів групи А здійснюється з урахуванням таких особливостей:

-       у разі прийняття рішення про приватизацію орендованого майна спільної власності територіальних громад району (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) орендар одержує право на викуп такого майна, якщо орендарем за згодою орендодавця за рахунок власних коштів здійснено поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, за якою воно було передано в оренду, визначеної суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання для цілей оренди майна;

-       майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів комунального майна, визнаного банкрутом за рішенням господарського суду (якщо суд прийняв постанову про ліквідацію), передається ліквідаційною комісією Органу приватизації для подальшої приватизації за актом приймання-передачі для продажу його виключно на аукціонах.

2. Приватизація об’єктів групи Д здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію, особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва».

3. Приватизація об’єктів групи Ж здійснюється з урахуванням таких особливостей:

-       об’єкти соціально-культурного призначення, які не функціонують більше трьох років або перебувають в аварійному стані, можуть бути перепрофільовані за погодженням із постійними комісіями районної ради та відповідними галузевими управліннями райдержадміністрації;

-       підприємство або господарське товариство, яке більше п’яти років утримує за рахунок власних коштів у належному стані об’єкт соціально-культурного призначення, має першочергове право на викуп такого об’єкта».

Пункт 4 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

-       «у разі придбання об’єкта приватизації на аукціоні договір купівлі-продажу між Покупцем і Продавцем укладається не пізніш як у п’ятиденний робочий термін із дня затвердження органом приватизації результатів аукціону».

Абзац 2 пункт 6 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

«Покупець зобов’язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. У разі несплати коштів протягом зазначеного строку покупець сплачує до районного бюджету неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу разом з неустойкою протягом наступних 30 календарних днів, договір підлягає розірванню».

Прикінцеві Положення доповнити пунктами 7 та 8 наступного змісту:

«7. У триденний робочий термін після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації Орган приватизації і новий власник підписують акт передачі приватизованого об’єкта.

8. Орган приватизації здійснює контроль за виконанням Покупцем умов договору купівлі-продажу, а у разі їх не виконання застосовує санкції, передбачені чинним законодавством, та може у встановленому порядку порушувати питання про розірвання договору».

У підпункті б) пункту 5.3 розділу V: слова «як за 30 днів» - замінити словами «як за 20 днів».

У підпункті в), пункту 5.3 розділу V: слова «(згідно додатку)» замінити словами «(згідно з додатком № 1)».

У абзаці 1 підпункту в) пункту 5.3 розділу V: слова «…надають Продавцю декларацію про доходи» замінити на слова «надають Продавцю довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)».

Підпункт є) пункту 5.4 розділу V – виключити.

У підпункті ж) пункту 5.4 розділу V: слова «за оголошеною початковою ціною» замінити на слова «за запропонованою ціною Покупця, але не нижче початкової ціни».

Підпункт з) пункту 5.4 розділу V викласти в такій редакції: «якщо об’єкти не продані на аукціоні, їхній продаж здійснюється за рішенням Органу приватизації за методом зниження ціни. Якщо аукціон за цим методом не відбувся у зв’язку з неподанням заяв про участь у ньому, Орган приватизації за погодженням постійних комісій районної ради приймає рішення про продаж такого об’єкта на аукціоні без оголошення ціни, згідно з чинним законодавством».

У підпункті і) пункту 5.4 розділу V: слова «у трьох примірниках: для Покупця, Продавця та Організатора аукціону» замінити на слова «у чотирьох примірниках: для Покупця, Продавця, Організатора та Нотаріуса».

Абзац 2 підпункт й) пункту 5.4 розділу V - виключити.

ДОДАТКИ

У Додатку № 1 Зразок «Заява про приватизацію» замінити на зразок «Заява про участь в аукціоні».

У Додатку № 2 – слова «до пункту 5, 7» замінити на слова «до Положення».

У Додатку №3 у пункті 3.2 слова «протягом 5-ти календарних днів» замінити на слова «протягом 5-ти робочих днів»;

- у пункті 3.4 угоди слова «При наявності достатньої кількості учасників, торги по цьому лоту поновлюються. «Покупець - учасник» сплачує штраф у розмірі подвійної ставки НБУ ціни продажу об’єкту» - виключити».

Керуючий справами районної ради                           О.В.Зоркін

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

До проекту регуляторного акту - рішення Гребінківської районної ради

Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад району”.

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на підставі Закону України „Про засади державно регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту”.

 1. 1. Проблема, яку планується розв’язати

З метою доцільного, ефективного використання майна комунальної власності району, на підставі  Закону України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 13 січня 2012 року № 4336 – VI, внесено зміни до Положення про порядок та умови приватизації об’єктів спільної власності

територіальних громад району затвердженого рішенням четвертої сесії шостого скликання від 25 травня 2011 року.

 1. 2. Метою регулювання є:
 2. Забезпечення ефективного використання комунального майна територіальної громади  району.
 3. Забезпечення прозорого механізму ціноутворення з приватизації об’єктів комунальної власності.
 4. Забезпечення доступної інформації про порядок приватизації комунального майна територіальної громади  району.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення  мети

1.  Встановлення конкретного порядку приватизації комунального майна, який не суперечить чинному законодавству, веде до підвищення інформованості юридичних та фізичних осіб;

2. Підвищується прогнозованість (передбачуваність) дій органів місцевого самоврядування.

4. Механізм розв’язання проблеми

Механізм даного регуляторного акту полягає у забезпеченні збалансованості інтересів органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання:

- покупцям надається право згідно чинного законодавства придбати те чи інше комунальне майно;

- органи місцевого самоврядування отримають додаткові надходження до районного бюджету.

5. Обґрунтування можливості досягнення мети у разі прийняття запропонованого регуляторного акту

Досягнення мети, поставленої перед регулюючим впливом запропонованого проекту рішення відобразиться в  удосконаленні організаційно - економічного механізму проведення приватизації комунального майна територіальної громади району, буде відповідати вимогам чинного законодавства, унеможливить зловживання в операціях, пов’язаних з відчуженням комунального майна при  приватизації і позитивно вплине як на ефективність поповнення бюджету, так і на розширення послуг населенню.

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта

Ре­зуль­тат ре­алі­за­ції цьо­го рі­шен­ня по­зи­тив­но від­зна­чить­ся на ефек­тив­нос­ті про­це­су при­ва­ти­за­ції ко­му­наль­но­го май­на, за­без­пе­чить про­зо­рість вза­є­мо­від­но­син між про­дав­цем та по­куп­цем та­ко­го май­на.
7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства та з інших поважних причин.

8. Показники результативності регуляторного акту

В результаті впровадження регуляторного акту будуть досліджуватись та вивчатись наступні показники:

- розмір надходжень до районного бюджету;

- рівень проінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акту;

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Від­сте­жен­ня ре­зуль­та­тив­нос­ті ре­гу­ля­тор­но­го ак­та бу­де здій­с­ню­ва­ти­ся ор­га­ном при­ва­ти­за­ції в про­це­сі здій­с­нен­ня від­по­від­них про­це­дур що­до об’єк­тів при­ва­ти­за­ції шля­хом по­рів­няль­но­го ана­лі­зу проб­лем­них пи­тань, їх якіс­них та кіль­кіс­них по­каз­ни­ків, які ви­ни­ка­ти­муть.

Голова районної ради                                        В.М. Зінченко


Шановні відвідувачі сайту! Ваші запитання та пропозиції заносьте в гостеву книгу. В розділі контакти наші телефони та електронна адреса.
Адреса: 37400, Полтавська обл.,
Гребінківський р-н, м. Гребінка,
провулок   Димитрова, 1
Голова РР: Зінченко Валерій Миколайович
Телефон: +380(5359)91062
Факс: +380(5359)91852

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Опитування

Вас цікавить

Новини в Україні

Курс валют


курс валют 25.02.2013
100 доларів США 799.3000 0
100 ЄВРО 1053.9570 0
10 російських рублів 2.6328 -0.0109

Статистика

sape