Сьогодні Субота, 02 березня, 2013 р.
   

Оприлюднення проекту рішення Рудківської сільської ради

Новини - Районна рада

Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Рудківська сільська рада оприлюднює проект рішення сільської ради «Про затвердження Положення про порядок і правила додержання тиші  на території Рудківської сільської ради»

Пропозиції та зауваження до проекту приймаються в письмовій формі за адресою : Полтавська область, Гребінківський район, с. Рудка, сільська рада.

Останній термін подачі пропозицій та зауважень до проекту 21 грудня 2012 року .

Розробник проекту – Рудківська сільська рада.


ПРОЕКТ

УКРАЇНА

РУДКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГРЕБІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___сесія VI скликання


Рішення

від_____________________________№


Про затвердження Положення

про порядок і правила додержання тиші

на території Рудківської сільської ради


Керуючись пунктом 44  частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», обговоривши Положення про порядок і правила додержання тиші  на території Рудківської сільської ради,

сільська рада вирішила:

1.Затвердити Положення про порядок і правила додержання тиші

на території Рудківської сільської ради, згідно додатка № 1.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.


Сільський голова                                                       В.А.Даценко

Додаток 1

Положення

про порядок і правила додержання тиші  на території Рудківської сільської ради

1.Загальні положення

1.1.Положення про порядок і правила додержання тиші на території Рудківської сільської ради (далі Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму» та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Це Положення встановлює порядок забезпечення прав і законних інтересів громадян щодо додержання тиші на території Рудківської сільської ради і в громадських місцях, відвернення і зменшення шкідливого впливу шуму на здоров'я населення.

1.2.Громадськими місцями, в яких забезпечується право мешкинців  на території Рудківської сільської ради на тишу є:

- житлові будинки і прибудинкові території;

- лікувальні заклади,  заклади освіти та культури;

- заклади ресторанного господарства, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;

- інші будівлі і споруди, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

- засоби громадського транспорту;

- парки, сквери, зони відпочинку, розташовані на території Рудківської сільської ради.

2.Основні вимоги до підприємств, установ, організацій, фізичних осіб підприємців та громадян щодо дотримання тиші в громадських місцях

2.1.Керівники підприємств, установ, організації, незалежно від форм власності, а також громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності зобовязані:

- забезпечити рівні шуму в прилеглих до них жилих і громадських будівлях, що не перевищують рівнів, установлених санітарними нормами;

- під час роботи закладів ресторанного господарства, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів, тощо забезпечувати рівень звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях та на відкритих площадках відповідно до вимог санітарних норм.

- вживати організаційних заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень установлених санітарними нормами рівнів шуму в громадських місцях, визначениз Законом україни «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

3.Забороняється впродовж доби:

3.1.Здійснювати будь-яку діяльність, що веде до створення шуму в громадських місцях з перевищенням рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

3.2. Без спеціального дозволу та не у відведених для цього місцях влаштовувати феєрверки, салюти, використовувати піротехнічні засоби;

3.3. У нічний і ранковий час (з 22.00 до 8.00 год) гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами шуму.

3.4. У місцях масового знаходження громадян та при проведенні масових заходів – застосування  побутових піротехнічних виробів, що можуть створити небезпеку травмування людей осколками, горючими елементами та частинами побутових піротехнічних виробів, що рухаються.

4.Передбачені вимоги Правил не поширюються на випадки

4.1.Здіснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди.

4.2.Здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень.

4.3.Попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій.

4.4.Надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень.

4.5.Попередження крадіжок, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів.

4.6.Роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов ужиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди.

4.7.Відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, проведення спортивних змагань.

5. Правила та порядок проведення феєрверків на території Рудківської сільської ради

5.1. У Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

піротехнічний виріб - це пристрій, призначений для створення необхідного ефекту (світового, іскрового, димового, звукового, змішаного) за допомогою горіння (вибуху) піротехнічного складу;

піротехнічні вироби побутового призначення - вироби, що їх вільно продають населенню, та поводження з якими не потребує спеціальних знань та навичок, а використання з дотриманням вимог наданої інструкції із застосування, забезпечує за межами небезпечних зон безпеку здоров'я та життя людей, не призводить до пошкодження майна і нанесення шкоди навколишньому середовищу;

піротехнічні вироби технічного та спеціального призначення - піротехнічні вироби, користування якими потребує спеціальних знань та навичок, відповідної атестації виконавців (користувачів) і (або) забезпечення відповідних умов технічного оснащення та які як правило, відноситься до 1 класу небезпечних вантажів згідно з ГОСТ 19433;

піротехнічний склад - це суміш компонентів, призначена для спорядження піротехнічних виробів з метою одержання різноманітних ефектів;

феєрверк - публічне видовище, яке створюється засобами піротехніки (піротехнічними виробами), що супроводжується різноманітними світловими (декоративне полум'я) та звуковими (постріли, свист) ефектами.

салют – вогняне дійство, яке досягається застосуванням спеціальних піротехнічних зарядів, що відстрілюються з гармат або салютних батарей.

небезпечна зона  піротехнічного виробу – частина простору, що оточує працюючий піротехнічний виріб, у середині якого хоча б один небезпечний чинник досягає небезпечного рівня;

небезпечний чинник піротехнічного виробу - специфічний ефект, що його утворює піротехнічний виріб або піротехнічний елемент, і за певних умов здатний загрожувати здоров'ю людей та задавати шкоди майну і навколишньому середовищу;

замовник феєрверку (салюту) - фізична або юридична особа, яка уклала відповідний договір (угоду) з ліцензованою організацією, що має дозвіл на проведення професійних феєрверків (салютів);

виконавець феєрверку (салюту) - суб'єкт господарської діяльності, який має відповідний дозвіл (ліцензію) на здійснення певних відповідних організаційно-технічних заходів, необхідних для проведення феєрверку (салюту), і в статуті якого передбачений цей вид діяльності.

5.2.Проведення феєрверків (салютів) може здійснюватися на території Рудківської сільської ради з 8.00 до 22.00 в місцях, на яких проводяться театральні, спортивні та інші культурно-розважальні заходи.

5.3.До місць, заборонених для проведення феєрверків (салютів), відносяться:

- місця, відстань від яких менша ніж 100 м до потенційно-небезпечних об’єктів, підприємств, місць продажу та зберігання паливно-мастильних матеріалів, будинків, лікарських установ, шкільних та дошкільних установ, житлових будинків;

- дороги , мости, транспортні шляхи та інші місця;

- території об’єктів, що мають важливе історико-культурне значення, пам’ятники історії і культури, цвинтарі.

5.4.Забороняється проведення вуличних феєрверків (салютів) у нічний час (з 22.00 до 8.00), за винятком святкування Нового року (в ніч з 31 грудня на 1 січня).

5.5. Порядок і правила одержання дозволу на проведення феєрверків (салютів)

- для одержання дозволу на проведення феєрверку (салютів) підприємство, установа, організація, фізична особа, яка організує святковий захід, зобов’язана подати голові Рудківської сільської ради письмове звернення.

5.6. У письмовому звернені вказуються такі відомості:

- мета і назва заходу;

- дата, місце, час проведення феєрверку (салюту).

5.7. Підприємства, установи і організації фізичні особи, повинні забезпечити виконання заходів безпеки при проведенні професійних салютів, феєрверків, а саме:

- при проведенні монтажу і демонстрації професійних салютів, феєрверків, можуть використовувати тільки піротехнічні вироби, які мають відповідний сертифікат;

- після закінчення салютів, феєрверків, пусковий майданчик і прилегла територія повинні бути ретельно оглянуті з метою виявлення і збору невідпрацьованих виробів та елементів піротехнічних зарядів спеціалістами організації виконання професійних салютів, феєрверків.

6. Заключні положення

6.1. Положення набирає чинності з 21 грудня 2012 року.

6.2. Положення є загальнообов’язковим для дотримання на території Рудківської сільської ради.

6.3. Контроль за дотриманням цього Положення здійснюється сільським головою.

6.4. Порушення суб’єктами господарювання та громадянами вимог законодавчих, інших нормативно правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму та цього Положення тягне за собою відповідальність передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Сільський голова В.А.Даценко

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Рудківськоїї сільської ради "Про затвердження Положення про порядок і правила додержання тиші  на території Рудківської сільської ради"

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-IV та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Рудківської сільської ради "Про затвердження Положення про порядок і правила додержання тиші  на території Рудківської сільської ради ".

1.Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розвязати шляхом державного регулювання господарських відносин

З метою забезпечення прав і законних інтересів громадян щодо дотримання тиші на захищених об'єктах та інших місцях громадського користування Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму" ставляться нові вимоги до правил додержання тиші, що затвержуються органами місцевого самоврядування. Положення про порядок і правила додержання тиші має містити норми, якими встановлюється заборона  та обмеження щодо певних видів діяльності, що супроводжується утворенням шуму, а також норми, якими регулюються порядок проведення салютів, феєрверків, інших заходів із викорстанням піротехнічних виробів.

Крім цього, нормами діючого законодавства України не врегульовано певну сферу суспільних відносин, зокрема, відсутні норми, якими має регулюватися порядок проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням піротехнічних засобів. Часто мають місце випадки проведення таких заходів у заборонений час без погодження з уповноваженими органами місцевого самоврядування. Це призводить до чисельних скарг громадян щодо порушень їхніх прав.

Прийняття рішення Рудківської сільської ради "Про затвердження Положення про порядок і правила додержання тиші  на території Рудківської сільської ради" надасть йому імперативний характер, тобто обов'язковість виконання усіма задіяними у цьому процесі суб'єктами. З прийняттям вищезазначеного рішення населення отримає змогу використати своє конституційне право на законні права щодо дотримання тиші на вулицях,  житлових будинках, при-будинкових територіях та інших місцях масового відпочинку населення.

2. Визначення цілей державного регулювання

Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблем, як в цілому (додерження тиші на території Рудківської  сільської ради), так і  на вирішення її окремих складових (порядок проведення салютів, феєрверків, інших заходів з використанням піротехнічних виробів).

Цілями державного регулювання є:

- введення в дію Положення "Про порядок і правила додержання тиші  на території Рудківської сільської ради";

- застосування положення є обов‘язковим для виконання всіма підприємствами та установами, організаціями незалежно від відомчої незалежності та форми власності, фізичними особами підприємцями а також громадянами;

-здійснення відповідних організаційних, господарських, технічних, технологічних, архітектурно - будівельних та інших заходів щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

- забезпечення в  житлових та нежитлових приміщеннях дотримання такого рівня шуму, який би не перевищував установлених санітарними нормами для денного та нічного часу.

Ще однією з додаткових цілей державного втручання є мінімізація існуючої між громадянами, суб'єктами господарювання неможливості реалізації законних прав та інтересів громадян та суспільства у цілому.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості :

- пропозиція відмови від введення в дію запропонованого регулювання;

- введення в дію запропонованого регулювання.

Існують ще декілька альтернатив, однак вони не містять у собі істотний зміст, вступають в протиріччя з чинним законодавством України або є варіаціями наведених.

У разі відмови від введення в дію запропонованого регулювання як інтереси суспільства в цілому, так і субєктів господарювання, фізичних осіб – підприємців, просто фізичних осіб залишаться не вирішеними. Не буде забезпечено відповідним інструментарієм безумовне виконання умов чинного законодавства.

Для держави позитивним буде факт введення в дію запропонованого регулювання, так як буде дотримання принципу верховенства закону, створення позитивного іміджу, забезпечення інтересів територіальної громади Рудківської сільської ради.

4.Опис механізмів та заходів, які забезпечать розвязання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Механізм,  який забезпечить ефективне розвязання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта,  зазначений у положеннях Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-IV. Одним із важливих моментів цього механізму  є аналіз ситуації, підготовка проекту рішення Рудківської сільської ради "Про затвердження Положення про порядок і правила додержання тиші  на території Рудківської сільської ради".

Таким чином, вирішення вищезазначеної проблеми буде розв'язане шляхом прийняття відповідного рішення Рудківською сільською радою, в порядку визначеному регламентом сільської ради з дотриманням вимог Законів України "Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими актами законодавства.

Після того, як даним рішенням буде затверджено Положення про порядок і правила додержання тиші  на території Рудківської сільської ради, стане можливим забезпечити належний рівень захисту прав і інтересів громадян, а також відвернення і зменшення шкідливого впливу шуму на здоров'я населення та покращення іміджу і потенціалу сіл.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Прийняття рішення " Про затвердження Положення про порядок і правила додержання тиші  на території Рудківської сільської ради" надає можливість:

- залучити суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб( громадян) для здійснення виконання заходів   по  дотриманню  порядку і правил  тиші   на території  сільської ради;

- створити сприятливі умови щодо дотримання вимог Закону України " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму".

-застосований  регуляторний акт забезпечить населення сіл від впливу шуму.

6.Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема, розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, які виникають у різних груп суб'єктів, на них поширюється дія даного регуляторного акту, буде наведена таблиця за результатами прийняття зазначеного проекту.

Встановлення режиму чіткого дотримання принципу верховенства закону, створення позитивного іміджу, забезпечення інтересів територіальної громади села.

7. Строк дії регуляторного акту

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні корегування. Ризик зовнішніх чинників даного регуляторного акта відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акту є захист населення від впливу шуму.

9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності регуляторного акта у разі його ухвалення.

При визначенні заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття, визначено строки проведення базового, повторного та поточного відстеження рузультативності регуляторного акта. Для організації таких відстежень будуть використовуватися виключно статистичні дані та дані опитування.

Протягом 11-ти місяців після прийняття рішення Рудківською сільською радою, буде здійснено базове відстеження результативності дії цього акту. За результатами зазначеного терміну буде вчинено заходи, здійснення яких дозволить запровадити більш повну та ефективну дію регуляторного акту.

Не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом, буде проведено повторне відстеження результативності регуляторного акта, де будуть відображені показники за період, з моменту закінчення проведення базового відстеження результативності акта.

Протягом трьох років з моменту виконання заходів по проведенню повторного відстеження  результативності регуляторного акта, при умові його  чинності, буде проводитися періодичне відстеження результативності цього акта де будуть відображені відповідні показники, у порівнянні із попереднім відстеженням рузільтативності акта.

Секретар сільської ради С.В.БуцШановні відвідувачі сайту! Ваші запитання та пропозиції заносьте в гостеву книгу. В розділі контакти наші телефони та електронна адреса.
Адреса: 37400, Полтавська обл.,
Гребінківський р-н, м. Гребінка,
провулок   Димитрова, 1
Голова РР: Зінченко Валерій Миколайович
Телефон: +380(5359)91062
Факс: +380(5359)91852

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Опитування

Вас цікавить

Новини в Україні

Курс валют


курс валют 04.03.2013
100 доларів США 799.3000 0
100 ЄВРО 1039.0900 -10.311
10 російських рублів 2.6088 -0.0108

Статистика

sape