Сьогодні Вівторок, 17 лютого, 2015 р.
   

Оприлюднення проекту рішення Гребінківської районної ради "Про районну програму зайнятості населення на 2012-2013 роки"

Новини - Районна рада

Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ

Гребінківської районної ради „Про районну програму зайнятості населення Гребінківського району на 2012-2013 роки”.

Розробник проекту: Гребінківський районний центр зайнятості.

Проект рішення оприлюднено згідно з вимогами Закону України «Про засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Пропозиції та зауваження до проекту приймаються Гребінківським районним центром зайнятості., крайній  термін подачі пропозицій та зауважень до проекту - 30 днів з дня опублікування.

Аналіз впливу регуляторного акту

«Програма зайнятості населення Гребінківського району на 2012-2013 роки ».

1.Визначення проблеми.

Проблемою, на  вирішення  якої  спрямована  дія  регуляторного акту « Програма зайнятості населення  Гребінківського району на  2012 - 2013 роки» є проведення системної і комплексної  роботи з незайнятим населенням шляхом прийняття та реалізації районної Програми зайнятості населення на 2012 - 2013 роки  (далі - Програма).

Саме системна, комплексна і конкретна робота із залученням роботодавців, навчальних закладів, державної служби зайнятості є найбільш дієвим засобом вирішення питання працевлаштування незайнятого населення.

2. Ціль прийняття акту.

Головна ціль Програми - здійснення конкретних заходів, спрямованих на проведення державної політики зайнятості щодо збереження існуючих і створення нових робочих місць, посилення взаємодії з роботодавцями та сприяння самостійній зайнятості населення, повернення незайнятих громадян до діяльності, реалізацію додаткових гарантій працевлаштування громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, соціального захисту безробітних, сприяння розвитку системи колективно-договірного забезпечення продуктивної зайнятості.

3. Альтернативні способи досягнення визначених цілей

Реалізація програми передбачає співпрацю органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, освіти, державної служби зайнятості, соціальних служб для молоді, підприємств, організацій та установ, спрямовану на виконання заходів цієї Програми, як соціального замовлення, шляхом використанням визначених засобів проведення інформаційно-роз’яснювальної  роботи.

Реалізація Програми буде здійснюватися на засадах соціального партнерства.

Виконання Програми передбачається здійснити протягом                    2012-2013 років.

4. Механізм розв’язання проблеми

На основі аналізу ринку праці та з урахуванням важливості вирішення проблем збереження та розвитку трудових ресурсів району районний центр зайнятості надає пропозиції  районній раді щодо організації забезпечення :

-             оцінки ринку праці та трудового потенціалу, обсягів зайнятості, збереження існуючих та створення нових робочих місць;

- сприяння самозайнятості населення, розвитку підприємництва;

- подальший розвиток професійного навчання, з урахуванням потреб ринку праці, в тому числі безпосередньо на робочому місці;

- здійснення координації зусиль органів виконавчої влади, роботодавців, служби    зайнятості,    пов'язаних    з    розробленням    та    виконанням    заходів регулювання ринку праці.

Гребінківська районна рада на підставі норм Законів України “ Про зайнятість населення ”  та  «Про місцеве самоврядування» приймає рішення щодо забезпечення беззаперечного виконання Програми, надає рекомендації підприємствам, установам та організаціям  району інших форм власності  по забезпеченню виконання Заходів , передбачених Програмою . Рішення районної ради доводиться до районного центру зайнятості , управління праці та соціального захисту населення і роботодавців

5. Можливості досягнення цілей

Виконання заходів Програми на засадах соціального партнерства забезпечують: управління освіти  райдержадміністрації, Гребінківський районний центр зайнятості, які здійснюють щоквартальний моніторинг виконання заходів Програми за визначеними напрямками та готують інформаційно-аналітичні матеріали для розгляду на засіданні районного Координаційного комітету сприяння зайнятості населення, інформування районної державної адміністрації та районної ради з питань реалізації її заходів. В разі необхідності, вносять пропозиції щодо змін і доповнень до Програми.

6. Визначення очікуваних результатів від прийняття акту.

Реалізація Програми сприятиме проведенню державної політики зайнятості щодо забезпечення продуктивної зайнятості на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності, розвитку підприємницької діяльності, створення нових та збереження існуючих робочих місць.

7. Строк дії регуляторного акту – два  роки із можливістю внесення до нього змін.

8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акту.

-                 Проводити щомісячний, щоквартальний та річний моніторинги виконання показників Програми

9. Відстеження  результативності регуляторного акту.

Базове відстеження акту буде  здійснюватися з  01 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року.
Повторне відстеження буде проведено через  два роки після набрання чинності акту.

Методом, яким буде визначатись результативність даного регуляторного акту, є аналіз статистичної звітності районного центру зайнятості.

Проект

Р І Ш Е Н Н Я


від   ________________  201___ року

Про районну програму зайнятості населення

Гребінківського району на 2012-2013 роки

На виконання ст.43 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні" та Закону України "Про зайнятість населення", з метою здійснення конкретних заходів, спрямованих на здійснення конкретних заходів, спрямованих на проведення державної політики зайнятості щодо збереження існуючих і створення нових робочих місць, посилення взаємодії з роботодавцями та сприяння самостійній зайнятості населення, повернення незайнятих громадян до діяльності, реалізацію додаткових гарантій працевлаштування громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, соціального захисту безробітних, сприяння розвитку системи колективно-договірного забезпечення продуктивної зайнятості   районна рада


В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити районну програму зайнятості населення Гребінківського району на 2012-2013 роки (додається) .

2. Рекомендувати виконкомам міської та сільських рад району, управлінням відділам районної державної адміністрації та підприємствам, організаціям і установам забезпечити виконання заходів передбачених програмою.

3. Дозволити районному центру зайнятості вносити необхідні зміни до районної програми зайнятості на 2012-2013 роки в разі необхідності відповідно ситуації на ринку праці, з послідуючим затвердженням сесією районної ради.

4. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, сім’ї, молоді та спорту (Бондаренко Н.В.).


Голова районної ради                                              В.М.Зінченко

Загальні положення

Програма зайнятості населення Гребінківського району  на 2012-2013 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" та статті 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 жовтня 2011 року №408 «Про розроблення обласної Програми зайнятості населення на 2012-2013 роки».

В основу Програми покладені положення Указу Президента України від 11 липня 2005 року №1073/2005 «Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні».

Головна мета Програми - здійснення конкретних заходів, спрямованих на проведення державної політики зайнятості щодо збереження існуючих і створення нових робочих місць, посилення взаємодії з роботодавцями та сприяння самостійній зайнятості населення, повернення незайнятих громадян до діяльності, реалізацію додаткових гарантій працевлаштування громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, соціального захисту безробітних, сприяння розвитку системи колективно-договірного забезпечення продуктивної зайнятості.

Основними завданнями Програми є:

-  оцінка ринку праці та трудового потенціалу, обсягів зайнятості, збереження існуючих та створення нових робочих місць;

- сприяння самозайнятості населення, розвитку підприємництва;

-    подальший розвиток професійного навчання, з урахуванням потреб ринку праці, в тому числі безпосередньо на робочому місці;

-    здійснення координації зусиль органів виконавчої влади, роботодавців, служби    зайнятості,    пов'язаних    з    розробленням    та    виконанням    заходів регулювання ринку праці.

Програма на 2012-2013 роки розроблена, виходячи з основних параметрів економічного розвитку Гребінківського району. В ній враховані процеси, що відбуваються на ринку праці, результати опитувань провідних підприємств і організацій щодо перспектив їх розвитку на 2012-2013 роки, пропозиції структурних підрозділів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, районного центру зайнятості, профспілкових організацій щодо стабілізації ситуації в сфері зайнятості населення.

Реалізація Програми здійснюватиметься на засадах соціального партнерства.


І. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення Гребінківського району на 2010-2011 роки

Станом на 1 жовтня 2011року за даними обласного управління статистики, чисельність постійного населення району складає – 23392 осіб, в тому числі:

-          міське – 11050 особи, або 46,4% від загальної кількості;

-          сільське – 12342 особи (53,6%).

За віком :

-          пенсіонери - 7410, що складає 31,7% від усього населення району;

-          діти віком до 17 років – 4246 (18,2%);

-          працездатне населення – 11736 (50,1%).

З числа працездатного населення – населення, яке зайняте в економіці району становить  – 6230 чоловік, що складає 53,1% від працездатного населення району.

Станом на 01.10.11 року в районі налічується 898 суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу, що на 10 одиниці більше проти відповідного періоду минулого року   в т.ч. 91 малих підприємств (більше на 14 одиниць) вт.ч. 46 селянських (фермерських) господарств (менше на 1)  та 761 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб (менше на 3).

За звітний період в районі зареєстрували підприємницьку діяльність – 62, а знялися з обліку в державного реєстратора – 82.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у січні-червні 2011 року в середньому по району у 2,5 рази перевищувала законодавчо встановлений прожитковий мінімум для працездатних осіб (951 грн.) і дорівнювала 2340 грн.

До бюджетів усіх рівнів за 9 місяців 2011 року зібрано податків та платежів на загальну суму 25388,8 тис. грн., що більше  рівня минулого року на 7769,7 тис. грн. Планові показники виконані на 99,03%.

Державне регулювання у сфері зайнятості протягом 2010 – 2011 років здійснювалося шляхом реалізації заходів Програми зайнятості населення Гребінківського району. Упродовж терміну реалізації Програми завдяки позитивним зрушенням в економіці та посиленню державного регулювання у сфері зайнятості населення закріпилася позитивна тенденція розвитку ринку праці, а саме:

  • знижено рівні зареєстрованого безробіття у працездатному віці;
  • зменшено темпи приросту обсягів вивільнення працівників з підприємств, установ та організацій;
  • активізовано темпи та збільшено чисельність працівників, прийнятих на роботу;
  • збільшено обсяги надання соціальних послуг незайнятому населенню, зареєстрованому в службі зайнятості, зокрема   обсяги працевлаштування безробітних.

Протягом 2010-2011 р. ситуація на ринку праці різко змінювалася. Ще в  2010 році вона мала стабільний, прогнозований характер і визначалась тенденцією до поступового покращення.

Підтвердженням цього стало зменшення зареєстрованого рівня безробіття з 3,55 відсотка, який був на початку 2010 року до 2,98 відсотка за 9 місяців 2010 року. А вже на початок 2011 року рівень безробіття в районі складав 4,45 відсотка від працездатного населення. Таке збільшення відбулося тому, що в листопаді - грудні місяці 2010 року в зв’язку з закінченням сезонних сільськогосподарських робіт звернулися в центр зайнятості 265 безробітних. Протягом 12 місяців 2010 року за сприянням у працевлаштуванні до служби зайнятості звернулося 1050 незайнятих громадян, що на 41 особу більше, ніж за відповідний період 2009 року.

Одночасно скоротилася і сфера прикладання праці, коли з боку роботодавців спостерігається суттєве зменшення пропозиції вільних робочих місць та вакантних посад.

Так, якщо станом на 1 січня 2010 року загальна кількість вакантних   місць в районі становила 61, то вже на початок 2011 року вона склала лише 45 місць, що на 26% менше у порівнянні з початком 2011 року.

Протягом 12 місяців 2010 року послугами служби зайнятості скористалися 1529 незайнятих громадян.

Чисельність працевлаштованих за сприянням служби зайнятості за 12 місяців 2010р. склала 581 осіб.

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних громадян на ринку праці діє система підготовки та перепідготовки незайнятого населення. Протягом 12 місяців 2010 року за направленням служби зайнятості проходили  професійне навчання  142 осіб.

З метою соціального захисту незайнятого населення та забезпечення тимчасової зайнятості на оплачувані громадські роботи за цей період направлено  571 осіб.

За січень-грудень 2010 року у районі створено 231 нових
робочих місць, в т.ч. в місті – 130, в сільській місцевості - 101. Всього згідно Програми зайнятості населення в 2011 році необхідно створити додатково – 130 нових робочих місць.

Із 231 нових робочих місць:

-          за рахунок реєстрації фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності створено – 72 робочих місць, що становить 31,2% від всіх створених місць.

-           за рахунок заключення договорів між суб’єктами підприємницької діяльності  фізичними особами та найманими працівниками – 95 (41,2%);

-          за рахунок створення додаткових робочих місць юридичними особами –64 (27,7%).

За видами економічної діяльності нові робочі місця були створені:

-          найбільше в роздрібній торгівлі – 105 місць, що становить 45,4% від всіх створених місць;

-          в сільському господарстві – 14 місце, що становить 6,0% від всіх створених місць;

-          в сфері послуг – 41 (17,7%);

-          на транспорті та зв’язку –52 (22,5%);

-          готелі – 12 (5,2%);

-          операції з нерухомістю – 1 (0,4);

-          обробна промисловість – 3 (1,3%);

-          державне управління – 2 (0,8%);

-          рибальство – 1 (0,4%)

За звітний період ліквідовано 192 робочих місць в т.ч. в місті – 145, в сільській місцевості - 47. За видами економічної діяльності  робочі місця були ліквідовані:

-          найбільше в роздрібній торгівлі – 131 що становить 68,2% від всіх ліквідованих місць,;

-          в сфері послуг – 31;

-          в сільському господарстві – 2.

З метою активізації роботи щодо легалізації робочих місць розпорядженням голови райдержадміністрації № 53 від 27.02.2006 року утворено робочу групу з координації роботи щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.  Протягом січня-жовтня 2011 року робочою групою з координації роботи щодо легалізації заробітної плати та зайнятості населення проведено 18 рейдів з легалізації, перевірено - 33 суб’єктів підприємницької діяльності – виявлено 24 найманих працівників без оформлення трудового договору. За результатами перевірок  зареєстровано 20 найманих працівників. Проведено засідань робочої групи 11.


ІІ.Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону та розвитку регіонального ринку праці.

Аналіз стану справ в економіці району та в соціальній сфері свідчить про сталий та динамічний їх розвиток у 2011 році. Основні макроекономічні показники Програми економічного і соціального розвитку Гребінківського району в 2010 році були виконанні, а основні показники Програми економічного і соціального розвитку Гребінківського району на 2011 рік очікуються виконати .

Зокрема, добрих результатів в роботі досягли залізничні підприємства: станція Гребінка, локомотивне депо, 18 дистанція колії, 11-дистанція сигналізації і зв’язку та Пасажирське вагонне депо які повністю справились з виконанням планових  завдань.

Згідно з рейтингом районів і міст області з показника валової доданої вартості за 2010 рік Гребінківський район зайняв 23 місце в області. В розрахунку на душу населення валова додана вартість в районі становить – 6,0 тис.грн. (19 місце).

За результатами комплексної оцінки соціально-економічного розвитку  районів за 9 місяців 2011 року Гребінківський район зайняв 14 місце. По окремих сферах розвитку  район займає наступні місця:

- економічний розвиток                                 - 9 (17 місце – 6 місяців 2011 );

- інвестиційна, наукова та

інноваційна діяльність                               – 19 (23 місце – 6 місяців 2011);                                                                                    

- державні фінанси                                       – 14 (22 місце – 6 місяців 2011);

-  споживчий ринок                                      -  21;

- населення та ринок праці                          -  3;

- житлово-комунальне господарство         -  18;

- рівень злочинності                                    -  7-8.

Аналіз матеріалів свідчить, що незважаючи на негативний вплив світової економічної кризи на діяльність підприємств та організацій в цілому народногосподарський комплекс району розвивається в плані реалізації намічених пріоритетів.

Позитивних результатів у розвитку економіки району за 9 місяців 2011 року було досягнуто за рахунок:

-          зростання темпів росту  виробництва сільськогосподарської продукції;

-          збільшення кількості підприємств, які працюють прибутково та зменшення чисельності збиткових підприємств;

-          спрямованості дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, господарського комплексу району на створення нових робочих місць та недопущення зростання безробіття;

-          активізація  ефективної інвестиційної діяльності;

-          розвиток підприємництва;

-          дотримання запланованого росту доходів населення;

-          вжиття спільних заходів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, відповідними контролюючими органами та суб’єктами господарювання щодо своєчасності та в повному обсязі виплати заробітної плати, здійснення дій з легалізації її виплати в „конвертах” за виконані роботи, послуги;

-          проведення виваженої тарифної політики, здійснення у межах повноважень контролю за цінами та інфляційними чинниками.


Реалізація послуг

За 8 місяців 2011 року підприємствами району реалізовано послуг на загальну суму 3191,8 тис.грн.,  в тому числі обсяг послуг реалізованих населенню склав 2013,1 тис.грн., що менше ніж за відповідний період 2010 року на 4,8%.

Інвестиції

В 1 півріччі  2011 року  підприємствами та організаціями забудовниками району освоєно 8 млн. 341 тис. грн. капітальних інвестицій, що складає 0,2 % до загального обсягу інвестицій по області. Найвагомішу частину, а саме – 90,6 % займають інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення).

Інвестиції в основний капітал підприємств та організацій усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування становили 7 млн. 561 тис. грн. у фактичних цінах.

ІІI. Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік


2012 рік

(прогнозні дані)

2013 рік

(прогнозні дані)

перше півріччя


у цілому

за рік


перше півріччя

(звітні дані)

у цілому

за рік

(очікувані дані)

1. Валовий регіональний продукт, млн. грн.

х

141,0

х

155,0

170,0

185,0

2. Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, у % до попереднього періоду

102,7

103,1

*

100,9

101,6

102,8

3. Темп зростання (зниження) валової продукції сільського господарства, у % до попереднього періоду

98,0

94,0

101,5

120,7

100,6

100,3

4. Інвестиції в основний капітал на одну особу, грн.

589,8

6791,4

323,8

643,8

775,9

948,0

5. Індекси інвестицій в основний капітал, у % до попереднього періоду

598,9

1303,3

46,2

9,5

109,4

115,9

6. Прямі іноземні інвестиції на одну особу,  дол. США

*

*

*

*

*

*

7. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

х

18

х

18

18

20

8. Чисельність наявного населення (у середньому за період), тис. осіб

х

23,4

х

23,3

23,2

23,2

9. Наявний  дохід у розрахунку на одну особу, грн.

769,4

867,0

863,3

880,0

900,0

920,0

* - конфеденційна інформація

ІV. Показники професійної підготовки та використання робочої сили

Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік


2012 рік

(прогнозні дані)

2013 рік

(прогнозні дані)

перше півріччя


у цілому

за рік


перше півріччя

(звітні дані)

у цілому

за рік

(очікувані дані)

1. Кількість навчальних закладів, одиниць – усього

Х

-

х

-

-

-

у тому числі:- вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації

Х

-

х

-

-

-

- вищих навчальних закладів  І - ІІ рівнів акредитації

Х

-

х

-

-

-

-  професійно-технічних навчальних  закладів

Х

-

х

-

-

-

2. Кількість випускників навчальних закладів,            тис. осіб – усього

Х

-

х

-

-

-

у тому числі:- випускників вищих навчальних закладів  ІІІ ?             ІV рівнів акредитації

Х

-

х

-

-

-

- випускників вищих навчальних закладів  І ?                  ІІ рівнів акредитації

Х

-

Х

-

-

-

- випускників професійно-технічних навчальних  закладів

Х

-

Х

-

-

-

3. Середньооблікова кількість штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців), тис. осіб

4,9

4,9

4,5

4,5

4,5

4,5

4. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців,          тис. осіб
-

-

-

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

-

-

-

-

-

-

5. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня),             тис. осіб

-

-

-

-

-

-

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

-

-

-

-

-

-

6. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб

Х


х

-

-

-

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

Х

-

х

-

-

-

7. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, тис. осіб

Х


х

-

-

-

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

Х

-

х

-

-

-

8. Кількість найманих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

Х

0,3

х

0,3

0,3

0,3

9. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств, грн.

Х

1004,80

х

1090

1200

1300

За даними гол. управління статистики дані по району не розроблялися

V. Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць по Гребінківському району

Найменування

Показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік

2012 рік

(прогнозні дані)

2013 рік

(прогнозні дані)

пер-ше півріччя

у цілому

за рік

перше півріч-чя

(звітні дані)

у цілому

за рік

(очікувані дані)

Розширення сфери застосування праці шляхом

Створення робочих місць у цілому в регіоні

  1. Створено робочих місць, осіб – усього

93

231

132

190

130

130

з них:

- юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання):

7

64
31
31

12

12

Осіб

у % до загальної кількості створених робочих місць

8

28

23

16

9,2

9,2

- фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників):

86

167

101

159

118

118

Осіб

у % до загальної кількості створених робочих місць

92

72

77

84

90,8

90,8


2. Створено робочих місць за видами економічної діяльності, осіб *:

торгівля, ремонт автомбілв, побутових виробів та предмтів особистого вжитку

сільське господпрство

готелі та ресторани

діяльність транспорту і зв’зку

надання комунальних та індивідуальних послуг

операції з нерухомісстю

обробна промиссловіссть

рибальство

державне управління
51

7

9

3


22

1


105

14

12

52


41

1

3

1
72

8

4

32


13

109

17

7

34


20

3
104

2

2

2


20
104

2

2

2


203. Створено робочих місць у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, осіб:

район

місто21

12101

13031

10148

14220

11020

110

Розширення сфери застосування праці шляхом

Створення робочих місць у малих містах

4. Створено робочих місць – усього:

72

130

101

142

110

110

Осіб

у % до кількості створених робочих місць у цілому в регіоні

77

56

77

75

85

85

з них:

- юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання):

-

5

30

30

10

10

Осіб

у % до кількості створених робочих місць у малих містах

-

4

38

21

9

9

- фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників):


72

125

71

112

100

100

Осіб

у % до кількості створених робочих місць у малих містах


100

96

62

79

91

91

5. Створено робочих місць за видами економічної діяльності, осіб *:

торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

готелі та ресторани

діяльність транспорту та зв’язку

операції з нерухомістю

надання комунальних та індивідуальних послуг

сільське господарство

обробна промисловість

державне управління55

7

2

1

7

86

10

2

1

28


1

259

4

30

2

687

5

31

2

15


2

90

2

1890

2

18

________

* Види економічної діяльності наводяться відповідно до Методики моніторингу створення робочих місць, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р.  №512.


VІ. Надання соціальних послуг державною службою зайнятості


Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік


2012 рік

(прогнозні дані)

2013 рік

(прогнозні дані)

Перше півріччя


у цілому

за рік


перше півріччя

(звітні дані)

у цілому

за рік

(очікувані дані)

1. Чисельність  незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості  протягом звітного періоду

912

1529

1203

1643

1550

1559

з рядка 1:1.1. На початок періоду

479

479

614

614

400

409

1.2. Звернеться протягом періоду

433

1050

589

1029

1150

1150

2. Чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих протягом періоду

322

581

445

600

595

595

3. Чисельність безробітних громадян, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

106

142

147

210

210

210

4. Чисельність незайнятих громадян, залучених до участі в оплачуваних громадських роботах

330

571

467

596

570

570

5. Чисельність незайнятих і зайнятих громадян, яким надано інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні послуги

1713

2982

2453

3342

3300

3300

6. Чисельність незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку станом на кінець періоду

386

614

452

400

409

420

VІІ. Показники сприяння зайнятості інвалідів

(осіб)

Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік

(очікувані дані)

2012 рік

(прогнозні дані)

2013 рік

(прогнозні дані)

1. Чисельність працюючих інвалідів *

81

90

90

90

2. Кількість створених робочих місць   за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

0

0

0

0

3. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості

6

16

14

14

4. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього

0

2

1

1

4.1. За рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

0

0

0

0

4.2. За направленням державної служби зайнятості

0

2

1

1

5. Кількість наданих підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні

0

0

0

0

________

* Визначається на основі звітних даних за формою №10-ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. №42 за погодженням з Держкомстатом та Держкомпідприємництвом (зареєстрований у Мін?юсті 13 лютого 2007 року за №117/13384).

VIIІ. Заходи щодо поліпшення ситуації на ринку праці у 2012 - 2013 роках у Гребінківському районі

Найменування заходу

Виконавці (місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації, сторони соціального діалогу)

Термін виконання

1

2

3

1. Сприяння забезпеченню економіки регіону кваліфікованими кадрами

Забезпечити реалізацію Програми професійної орієнтації учнівської молоді області на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей на 2011-2014  роки

Відділ освіти РДА, управління  праці та соціального захисту населення РДА, відділ  у справах сім’ї та молоді РДА, районний центр зайнятості

Протягом 2012-2013 років

Забезпечити надання нормативно-правових і методичних матеріалів з питань професійного навчання кадрів на виробництві та консультативної допомоги підприємствам щодо розвитку кадрового потенціалу

Відділ освіти РДА, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрація,районна та селищні ради

Протягом 2012-2013 років

Вивчити та провести аналіз стану працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів освіти області, підготовка яких велася за державним замовленням .

Відділ освіти РДА, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрація, районний центр соціальних служб для молоді

Протягом

2012-2013 років

Проводити на постійній основі тижні та місячники з профорієнтації, Дні профорієнтації та Дні відкритих дверей центрів зайнятості для учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів

Районний центр зайнятості,

відділ освіти РДА

Протягом

2012-2013 років

Організувати участь учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів у  Днях відкритих дверей вищих навчальних та професійно-технічних навчальних закладів, в інформаційних зустрічах з роботодавцями

Відділ  освіти РДА,


Протягом 2012-2013 років

Здійснювати системне, всебічне висвітлення питань профорієнтаційної роботи у засобах масової інформації, забезпечивши підготовку спеціалізованих передач на  місцевому радіомовленні за тематикою «Твоя майбутня професія», «Служба зайнятості інформує», «Соціальний захист» та на телебаченні: «Трудова книжка», «Актуальне інтерв’ю», «До Вас запитання», «Бізнес від початку до успіху»

Районний центр зайнятості,

відділи освіти РДА


Згідно графіку виходу програм передач

Забезпечити інформування учнівської молоді про можливості використання Internet – порталу, багатоканальної інтерактивної телефонної мережі Державної служби зайнятості та WEB – сайту обласної служби зайнятості з метою отримання відомостей про потребу в робочій силі на ринку праці, можливості профнавчання та соціальні послуги державної служби зайнятості

Районний  центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

Організувати проведення профдіагностичного обстеження здібностей учнів до роботи за робітничими професіями, потреба в яких є актуальною на ринку праці

Районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

Забезпечити проведення індивідуальних профконсультацій для майбутніх випускників шкіл, які не визначились у виборі професії або навчального закладу

Районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

2. Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення

Здійснити комплекс заходів, спрямованих на розроблення інвес­тиційних програм створення сприятливого інвестиційного клімату для збереження та створення нових робочих місць, у першу чергу в сільській місцевості

Управління еконо­міки РДА, управління праці та соціального захисту населення  РДА, управління агропромислового розвитку РДА, райдержадміністрація, сільвиконкоми

Протягом 2012-2013 років

Здійснювати контроль за впливом інвестиційної діяльності в галузях економіки на збереження та створення робочих місць, зайнятість населення

Управління еконо­міки РДА, управління праці та соціального захисту населення РДА, райдержадміністрація, сільвиконкоми, районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

3   метою   розроблення   та   здійснення заходів     щодо    розширення     зайнятості, провести   вивчення   та   аналіз   соціально-економічного стану  на ринкоутворюючих підприємствах району:

Управління еконо­міки РДА, управління праці та соціального захисту населення РДА, райдержадміністрація, сільвиконкоми

Протягом 2012-2013 років

3   метою   ефективного   перерозподілу трудових  ресурсів та сфери  прикладання праці, проводити моніторинг створення та збереження   робочих    місць   у   суб'єктів господарювання, потребу в кадрах на них, джерела їх  заповнення  якісною  робочою силою

Управління еконо­міки РДА, управління праці та соціального захисту населення  РДА, райдержадміністрація, сільвиконкоми ,районний центр зайнятості.

Протягом

2012-2013 років

3   метою   сприяння   розвитку   малого підприємництва в районі, збільшення рівня зайнятості    у    цій    сфері,     здійснювати постійний моніторинг стану його розвитку. Забезпечити: збільшення      обсягів      кредитування суб'єктів малого підприємництва; -   надання     фінансової     підтримки     та допомоги в організації та започаткуванні власної      справи,      у      тому      числі забезпеченням професійної підготовки. 2012 р. – 8 чол., 2013 р. – 8 чол.

Управління еконо­міки РДА, управління праці та соціального захисту населення РДА, райдержадміністрація, сільвиконкоми

Протягом 2012-2013 років

Систематично проводити оцінку стану розвитку     підприємництва     в     районі. Надавати    фінансово-кредитну    підтримку суб'єктам    малого    підприємництва,    які діють в пріоритетних галузях:

- сфера виробництва та переробки с/г продукції;

- надання побутових послуг;

Управління еконо­міки РДА, управління праці та соціального захисту населення РДА, райдержадміністрація, сільвиконкоми , районна сілка підприємців

Протягом 2012-2013 років

Розширити обсяги надання консуль­тативних послуг з основ підприємницької діяльності та бізнес-планування молодим громадянам району

Управління у справах сім'ї та молоді РДА, райдержадміністрації, міськвиконкоми, сільвиконкоми

Протягом 2012-2013 років

Сприяти розвитку підприємницької ініціативи незайнятих громадян, забезпечити проведення інформаційних семінарів „Як почати свій бізнес?" та тренінг-семінарів "Від бізнес-ідеї до власної справи", Сільський зелений туризм"

Районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

Проводити професійну діагностику та консультування незайнятих громадян щодо оцінки їх підприємницького потенціалу

Районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

3абезпечити проведення семінарів для незайнятих громадян з орієнтацією на розвиток підприємництва у сільській місцевості, зокрема по зеленому туризму

Районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

Постійно аналізувати причини незайнятості членів домогосподарств та сприяти їх працевлаштуванню

Управління праці та соціального захисту населення  РДА, сільвиконкоми

Протягом 2012-2013 р.

Сприяти розвитку у сільській місцевості малого підприємництва у сфері побутового та комунального обслуговування населення.

Управління економіки РДА, виконкоми сільських рад

Протягом 2012-2013 років

Стимулювання створення сімейних господарств та фермерських  господарств сімейного типу на основі удосконалення розширення державної підтримки кредитування та страхування ризиків, оподаткування та умов інвестування,  прямої державної підтримки будівництва виробничих об’єктів та придбання техніки тощо

Управління економіки РДА,  райдержадміністрація, управління агропромислового розвитку РДА, асоціація фермерів та приватних землевласників району

Протягом 2012-2013 років

Вивчати стан нормування та організації оплати праці на підприємствах АПК , контроль за додержанням законодавства з праці , з метою підвищення мотивації до праці в сільській місцевості

Управління економіки РДА,  РДА, управління агропромислового розвитку РДА.

Протягом 2012-2013 років

Провести роботу по створенню сільськогосподарських обслуговуючих  кооперативів

Управління економіки РДА,  РДА, управління агропромислового розвитку

Протягом 2012-2013 р.

3. Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин

Рекомендувати:

-  проводити   нагляд   і контроль     за додержанням   норм  трудового законодавства          організаціями   та фізичними особами ,  суб'єктами підприємницької    діяльності    з    метою забезпечення   захисту   прав   і   гарантій найманих працівників;

-   здійснювати       перевірку      та      аналіз дотримання вимог чинного законодавства щодо оформлення трудових  відносин з найманими             працівниками  на підприємствах і організаціях ;

-   проводити    перевірку    та    здійснювати аналіз      стану      укладання      трудових договорів     фізичними      особами,     які використовують        працю        найманих працівників

Територіальна державна інспекція праці у Полтавській області спільно з управлінням праці та соціального захисту населення

Протягом 2012-2013 років

Забезпечити      організацію      роботи районної робочої групи з питань легалізації заробітної   плати   та   зайнятості   населення області

Управління праці та соціального захисту населення РДА спільно з районною спілкою підприємців

Протягом 2012-2013 років

Здійснювати      моніторинг      показників заробітної плати та контроль за додержанням підприємствами вимог законодавства щодо забезпечення    її   мінімального    розміру    і своєчасної виплати. Вжити заходи щодо подальшого зростання рівня заробітної плати.

Управління праці та соціального захисту населення РДА спільно з Територіальною державною інспекцією праці у Полтавській області

Протягом 2012-2013 років

Здійснювати     щомісячний     моніторинг показників     середньомісячної     заробітної плати  працівників сільського господарства та     додержання     керівниками     сільсько­господарських     підприємств     мінімальних гарантій відповідно до норм Галузевої угоди

Управління агропромислового розвитку РДА

Протягом 2012-2013 років

Для забезпечення повноти надходження інформації про наявність вільних робочих місць   та   посад   та   їх   укомплектування, запровадити      в      практику      проведення щомісячних нарад за участю представників органів   виконавчої   влади   та   місцевого самоврядування, державним інспектором праці,      роботодавців     та     служби зайнятості щодо забезпечення :

-    більш        суворої        відповідальності керівників    підприємств,    установ    та організації    за    дотримання    чинного законодавства про працю та зайнятість;

-    обов'язкового подання відомостей про наявність   вільних   робочих   місць   та вакантних посад роботодавцями, у тому числі й філіями підприємств за місцем їх фактичного розташування

Районний центр зайнятості, Територіальна державна інспекція праці у Полтавській області, РДА, сільвиконкоми

Протягом

2012-2013 років

3абезпечити       проведення       цільових семінарів     з     роботодавцями     з     питань додержання   законодавства   про   працю  та сприяння   розвитку   сільськогосподарських формувань в ринкових умовах

Управління агропромислового розвитку РДА,  районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

3     метою     попередження     масового вивільнення        працівників,        проводити моніторинг обсягів та причин вивільнення на підприємствах, установах та організаціях.

Управління праці та соціального захисту населення  РДА,  районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

Здійснювати     контроль     за     станом укладання та виконання на підприємствах, в організаціях    та    установах    колективних договорів,    як    засобу    регулювання    про­дуктивної   зайнятості,   посилення   функцій щодо соціального захисту працівників.

Управління праці та соціального захисту населення РДА за участю  районної спілки підприємців, райдержадміністрації, сільвиконкоми

Протягом 2012-2013 років

4.Підвищення професійної якості працівників

3     метою    удосконалення     системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення      кваліфікації      кадрів      на підприємствах, в установах і організаціях  району та підвищення  якості трудового потенціалу    здійснювали    аналіз    стану професійного   навчання   на   виробництві, насамперед, у галузях переробної промисловості, сільського господарства

Управління праці та соціального захисту населення РДА, відділ освіти  РДА, сільвиконкоми

Протягом 2012-2013 років

3 метою приведення у відповідність до потреб ринку праці обсягів та напрямів підготовки  робітників  та  спеціалістів   у вищих і професійно-технічних навчальних закладах області, здійснювати аналіз стану працевлаштування     випускників,     підго­товка     яких     велася     за     державним замовленням

Управління праці та соціального захисту населення, управління економіки,  управління агропромислового розвитку РДА, відділ освіти РДА районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

Забезпечити,    з    метою    підготовки кваліфікованих   кадрів    у відповідності до попиту суспільства та економіки для   задоволення потреб     роботодавців,          постійний моніторинг ситуації на ринку праці області та інформування органів влади на місцях

Управління праці та соціального захисту населення, управління  агропромислового розвитку РДА, відділ освіти РДА, районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

Забезпечити інформування робото­давців та незайнятого населення області про можливості державної служби зайнятості щодо професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних

Районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

Надавати консультації роботодавцям з питань   організації  професійного   навчання кадрів на виробництві

Управління  праці та соціального захисту на­селення РДА, відділ освіти РДА, районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

З метою ефективного розвитку та використання   трудового потенціалу залучати роботодавців до визначення змісту професійного навчання безробітних

Районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

5.Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

Забронювати не менше 25 робочих місць    на    підприємствах,    установах    і організаціях    усіх   форм    власності   для працевлаштування     осіб,     яким     згідно законодавства        надаються        додаткові гарантії зайнятості.

Рай держадміністрація, сільвиконкоми, районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

3дійснювати   постійний   моніторинг   та аналіз   працевлаштування   на   заброньовані робочі місця соціально-незахищених верств населення та надавати пропозиції в органи місцевої державної виконавчої влади щодо перегляду   встановленої   квоти,   створення відповідних умов та оплати праці.

Управління праці та соціального захисту населення  райдержадміністрації, державна інспекція праці у Полтавській області, районний центр зайнятості, райдержадміністрація, сільвиконкоми

Протягом

2012-2013 років

Здійснювати        адресне        бронювання робочих місць для працевлаштування молоді різних категорій, у т.ч. неповнолітніх, дітей-сиріт    та    дітей,     які     залишилися     без батьківської    опіки,    сприяти    створенню належних виробничих і побутових умов з метою їх закріплення на робочому місці

Районний координаційний комітет сприяння зайня­тості населення за участю координаційної ради у справах неповнолітніх при РДА, служби у справах неповнолітніх РДА, районний центр  зайнятості, райдержадміністрація,

Протягом

2012-2013 років

З     метою    поліпшення    інформаційно-роз'ясню-вальної    роботи     з     незайнятими громадянами стосовно питань створення та укомплектування    вільних    робочих    місць спеціалістами,       насамперед,       з       числа безробітних родин,  випускників навчальних закладів,   інвалідів,  забезпечити  проведення цільових семінарів на тему: «Професійна               реабілітація               та працевлаштування     осіб     з     особливими потребами - турбота спільна»; «Надамо роботу молодому спеціалісту»

Районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

Сприяти зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями,  зокрема на підприємствах, установах та організаціях, які не дотримуються доведених нормативів створення робочих місць для працевлаштування інвалідів, та на робочі місця, створені за рахунок коштів Фонду України соціального захисту інвалідів: 2012 р. – 14 чол., 2013 р. – 14 чол.

Управління  праці та соціального захисту на­селення РДА,  районний центр зайнятості, Фонд інвалідів

Протягом

2012-2013 років

З метою підвищення рівня трудової інтеграції та конкурентоспроможності на ринку праці осіб з інвалідністю,  соціально-незахищених категорій населення, військовослужбовців, звільнених з лав Збройних Сил України,  надавати профорієнтаційні послуги шляхом проведення тематичних семінарів, індивідуальних професійних та психологічних консультацій.

Районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

.Забезпечити проведення профорієн­таційної роботи та надання психологічної підтримки, професійне навчання випуск­ників загальноосвітніх шкіл, неповнолітніх осіб, які не працюють і не навчаються, а також осіб, що перебувають на обліку в службах у справах неповнолітніх; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Відділ освіти РДА, управління у справах молоді та молоді РДА  за участю координаційної ради у справах неповнолітніх при РДА, служби у справах неповнолітніх РДА, районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

З метою дотримання вимог чинного законодавства про зайнятість щодо працевлаштування неповнолітніх, запровади­ти систематичне проведення в базових центрах зайнятості семінарів з роботодавцями на тему: «Праця молоді. Забезпечення прав неповнолітніх у трудових правовідносинах»

Районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

Забезпечити контроль за дотриманням законодавства стосовно працевлаштування, захисту житлових та майнових прав неповнолітніх, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та випускників професійно-технічних навчальних закладів.

Служба у справах неповнолітніх РДА за участю координаційної ради у справах неповнолітніх при  РДА, Територіальна державна інспекція праці у Полтавській області, районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

Здійснити  професійну підготовку інвалідів за професіями, що користуються попитом на ринку праці: 2012 р. – 1 чол., 2013 р. -1 чол. При виборі навчального закладу для професійного навчання інваліда, в першу чергу, враховувати пропозиції центрів професійної реабілітації інвалідів, що мають ліцензію на здійснення відповідних послуг

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

.Здійснювати контроль умов та охорони праці, недопущення дискримінації в оплаті праці за роботу у вихідні дні, оплату праці жінок та молоді з метою забезпечення їх соціального захисту

РДА,управління праці та соціального захисту населення РДАї спільно з Територіальною державною інспекцією праці у Полтавській області.

Протягом 2012-2013 років

3 метою сприяння працевлаштуванню осіб з обмеженими фізичними можли­востями організовувати та проводити спеціалізовані ярмарки вакансій

Управління праці та соціального захисту населення РДА, районний  центр зайнятос­ті

Протягом

2012-2013 років

6. Регулювання трудових міграцій громадян України, іноземців,

прикордонне співробітництво

Забезпечити проведення інформаційних заходів , пов’язаних з регулюванням проблем  внутрішньої трудової міграції

Районний центр зайнятості

сільвиконкому

Протягом

2012-2013 років

Здійснити проведення цільових консультативних та інформаційних семінарів, спрямованих на врегулювання проблем зовнішньої трудової міграції за темами : «Праця за кордоном : переваги, ризики», «Якщо Ви  збираєтесь за кордон. Поради служби зайнятості». «Протидія торгівлі людьми. Умій себе захистити».

Районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

7. Надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним та профілактика настання безробіття

Сприяти   задоволенню   потреб   робото­давців у кваліфікованій робочій силі шляхом працевлаштування незайнятого населення на вільні робочі місця та вакантні  посади, в тому числі з компенсацією витрат на виплату заробітної      плати      за      кошти      Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття: 2012 р. – 595 чол., 2013 р. – 595 чол.

Районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

Організувати      оплачувані      громадські роботи      для      забезпечення      тимчасової зайнятості     населення,     передусім     осіб, зареєстрованих     як    безробітні : 2012 р. – 570 чол., 2013 р. – 570 чол.    Сприяти залученню    на    проведення    оплачуваних громадських      робіт      коштів      місцевих бюджетів та роботодавців.

Сільвиконкоми, райдержадміністрації, районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

3       метою       зменшення       родинного безробіття    та    безробіття    серед    молоді, забезпечити  їх  працевлаштування,  у тому числі,     за     рахунок     надання     дотацій роботодавцям   за   кошти   Фонду   загально­обов'язкового      державного       соціального страхування України на випадок безробіття, а також на новостворені робочі місця

Сільвиконкоми, райдержадміністрації, районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

Сприяти залученню безробітних до тимчасової зайнятості шляхом розширення видів оплачуваних громадських та сезонних робіт.

Сільвиконкоми, райдержадміністрації, районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

3абезпечити щорічно надання профорієнтаційних послуг незайнятим громадянам, які звернулися до служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні : 2012 р. – 3300 чол., 2013 р. – 3300 чол.

Районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

Надавати допомогу незайнятим грома­дянам та безробітним в оволодінні навич­ками техніки самостійного пошуку роботи шляхом проведення тренінгів, семінарів і консультацій

Районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

Організувати проведення професіографічних семінарів з безробітними, які виявили бажання пройти професійне навчання за направленням державної служби зайнятості

Районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

Підвищувати конкурентоспроможність безробітних шляхом оволодіння основами комп'ютерної грамотності у  районному центрі зайнятості

Районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

Забезпечити професійною підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації  безробітних громадян 6 2012 р. – 210 чол., 2013 р. – 210 чол.

Районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

З метою соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, забезпечити постійний моніторинг обсягів їх вивільнення та надання соціальних послуг і матеріального забезпечення

Районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

З метою підвищення якості рівня підготовки робітничих кадрів досягти збільшення до 30 % обсягів професійного навчання безробітних безпосередньо на виробництві, зокрема з робітничих професій за індивідуальною формою та шляхом цільового підвищення кваліфікації і стажування.

Районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

З метою залучення до трудової зайнятості мешканців сільської місцевості, і в першу чергу з районів з обмеженою сферою прикладання праці, забезпечити надання адресної допомоги даній категорії безробітних по орієнтації на започаткування власної підприємницької діяльності та на реалізацію самозайнятості

Районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

3 метою удосконалення та розвитку форм і      методів      роботи      з      роботодавцями організувати   проведення   ярмарок   та   міні-ярмарок вакансій, професій, днів відкритих дверей   та   презентацій   центрів   зайнятості, круглих  столів та семінарів  з соціальними партнерами

Районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

З метою профілактики настання страхових випадків постійно проводити семінари з роботодавцями, та працівниками, попередженими про наступне вивільнення

Районний центр зайнятості

Протягом

2012-2013 років

Керуючий справами районної ради                О.В.Зоркін

Аналіз впливу регуляторного акту

«Програма зайнятості населення Гребінківського району на 2012-2013 роки ».

1.Визначення проблеми.

Проблемою, на  вирішення  якої  спрямована  дія  регуляторного акту « Програма зайнятості населення  Гребінківського району на  2012 - 2013 роки» є проведення системної і комплексної  роботи з незайнятим населенням шляхом прийняття та реалізації районної Програми зайнятості населення на 2012 - 2013 роки  (далі - Програма).

Саме системна, комплексна і конкретна робота із залученням роботодавців, навчальних закладів, державної служби зайнятості є найбільш дієвим засобом вирішення питання працевлаштування незайнятого населення.

2. Ціль прийняття акту.

Головна ціль Програми - здійснення конкретних заходів, спрямованих на проведення державної політики зайнятості щодо збереження існуючих і створення нових робочих місць, посилення взаємодії з роботодавцями та сприяння самостійній зайнятості населення, повернення незайнятих громадян до діяльності, реалізацію додаткових гарантій працевлаштування громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, соціального захисту безробітних, сприяння розвитку системи колективно-договірного забезпечення продуктивної зайнятості.

3. Альтернативні способи досягнення визначених цілей

Реалізація програми передбачає співпрацю органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, освіти, державної служби зайнятості, соціальних служб для молоді, підприємств, організацій та установ, спрямовану на виконання заходів цієї Програми, як соціального замовлення, шляхом використанням визначених засобів проведення інформаційно-роз’яснювальної  роботи.

Реалізація Програми буде здійснюватися на засадах соціального партнерства.

Виконання Програми передбачається здійснити протягом                    2012-2013 років.

4. Механізм розв’язання проблеми

На основі аналізу ринку праці та з урахуванням важливості вирішення проблем збереження та розвитку трудових ресурсів району районний центр зайнятості надає пропозиції  районній раді щодо організації забезпечення :

-         оцінки ринку праці та трудового потенціалу, обсягів зайнятості, збереження існуючих та створення нових робочих місць;

- сприяння самозайнятості населення, розвитку підприємництва;

- подальший розвиток професійного навчання, з урахуванням потреб ринку праці, в тому числі безпосередньо на робочому місці;

- здійснення координації зусиль органів виконавчої влади, роботодавців, служби    зайнятості,    пов'язаних    з    розробленням    та    виконанням    заходів регулювання ринку праці.

Гребінківська районна рада на підставі норм Законів України “ Про зайнятість населення ”  та  «Про місцеве самоврядування» приймає рішення щодо забезпечення беззаперечного виконання Програми, надає рекомендації підприємствам, установам та організаціям  району інших форм власності  по забезпеченню виконання Заходів , передбачених Програмою . Рішення районної ради доводиться до районного центру зайнятості , управління праці та соціального захисту населення і роботодавців

5. Можливості досягнення цілей

Виконання заходів Програми на засадах соціального партнерства забезпечують: управління освіти  райдержадміністрації, Гребінківський районний центр зайнятості, які здійснюють щоквартальний моніторинг виконання заходів Програми за визначеними напрямками та готують інформаційно-аналітичні матеріали для розгляду на засіданні районного Координаційного комітету сприяння зайнятості населення, інформування районної державної адміністрації та районної ради з питань реалізації її заходів. В разі необхідності, вносять пропозиції щодо змін і доповнень до Програми.

6. Визначення очікуваних результатів від прийняття акту.

Реалізація Програми сприятиме проведенню державної політики зайнятості щодо забезпечення продуктивної зайнятості на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності, розвитку підприємницької діяльності, створення нових та збереження існуючих робочих місць.

7. Строк дії регуляторного акту – два  роки із можливістю внесення до нього змін.

8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акту.

-               Проводити щомісячний, щоквартальний та річний моніторинги виконання показників Програми

9. Відстеження  результативності регуляторного акту.

Базове відстеження акту здійснювалось з  1 січня 2011 року по 01 листопада 2011 року.
Повторне відстеження буде проведено через  два роки після набрання чинності акту.

Методом, яким буде визначатись результативність даного регуляторного акту, є аналіз статистичної звітності районного центру зайнятості.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До проекту рішення  Гребінківської районної ради

“Про районну програму зайнятості населенняГребінківського району на  2012 – 2013 роки “

1.Обгрунтування необхідності прийняття рішення 

На виконання ст. 14 Закону України “Про зайнятість населення”

2.Мета і завдання прийняття рішення

Здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення продуктивної зайнятості, запобіганню масовому безробіттю та посилення соціального захисту населення .

3.Загальна характеристика та основні положення проекту рішення

-Оцінка стану регіонального ринку праці та прогнозних параметрів трудового потенціалу, обсягів зайнятості, створення нових робочих місць та збереження існуючих;

-сприяння розвитку підприємництва, самозайнятості, сімейному бізнесу;

-подальший розвиток професійного навчання, з урахуванням потреб рнку праці, в тому числі безпосередньо на робочому місці;

-здійснення координації зусиль органів виконавчої влад, роботодавців , служби зайнятості, пов”язаних з розробленням та виконанням заходів регулювання ринку праці.

4.Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Дане рішення базується на слідуючій нормативно – правовій основі :

-          Закон України “Про зайнятість населення”

-          Закон України “Про загальноообов”язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”

5.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація рішення не потребує додаткових матеріальних та інших витрат

6.Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення

Дане рішення буде сприяти проведенню державної політики зайнятості щодо забезпечення продуктивної зайнятості на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності, розвитку підприємницької діяльності, створення нових та збереження існуючих робочих місць.


З Днем народження!!!
Шановні відвідувачі сайту! Ваші запитання та пропозиції заносьте в гостеву книгу. В розділі контакти наші телефони та електронна адреса.
Ulti Clocks content
Адреса: 37400, Полтавська обл.,
Гребінківський р-н, м. Гребінка,
провулок   Димитрова, 1
Голова РР: Зінченко Валерій Миколайович
Телефон: +380(5359)91062
Факс: +380(5359)91191

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Опитування

Вас цікавить

Новини в Україні

Курс валют


курс валют 16.02.2015
10 російських рублів 4.0024 0.0813
100 ЄВРО 2964.7383 28.688
100 доларів США 2604.9893 13.137

Статистика

sape