Сьогодні Вівторок, 17 лютого, 2015 р.
   

Економічний стан Гребінківського району

Гребінківський район

              Зусилля виконавчої влади та органів самоврядування були спрямовані на закріплення тенденції до зростання економічного розвитку. Прискорення реформ в аграрному секторі, структурні зрушення, збалансованість бюджету і посилення платіжної дисципліни створили підґрунтя для активізації економіки і,  на цій основі, виконання соціальних програм та розвиток гуманітарної сфери.

За останні роки намітились зрушення по вирішенню ряду соціально-економічних питань.

Аналіз стану справ в економіці району та в соціальній сфері свідчить про сталий та динамічний їх розвиток у 2011 році. Основні макроекономічні показники Програми економічного і соціального розвитку Гребінківського району в 2010 році були виконанні, а основні показники Програми економічного і соціального розвитку Гребінківського району на 2011 рік очікуються виконати .

Зокрема, добрих результатів в роботі досягли залізничні підприємства: станція Гребінка, локомотивне депо, 18 дистанція колії, 11-дистанція сигналізації і зв’язку та Пасажирське вагонне депо які повністю справились з виконанням планових  завдань.

Згідно з рейтингом районів і міст області з показника валової доданої вартості за 2010 рік Гребінківський район зайняв 23 місце в області. В розрахунку на душу населення валова додана вартість в районі становить – 6,0 тис.грн. (19 місце).

За результатами комплексної оцінки соціально-економічного розвитку  районів за 9 місяців 2011 року Гребінківський район зайняв 14 місце. По окремих сферах розвитку  район займає наступні місця:

- економічний розвиток                                     - 9 (17 місце – 6 місяців 2011 ); 

- інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність   – 19 (23 місце – 6 місяців 2011);                                                                                   

 - державні фінанси                                           – 14 (22 місце – 6 місяців 2011);

-  споживчий ринок                                          -  21;

- населення та ринок праці                               -  3;

- житлово-комунальне господарство                 -  18;

- рівень злочинності                                         -  7-8.

Аналіз матеріалів свідчить, що незважаючи на негативний вплив світової економічної кризи на діяльність підприємств та організацій в цілому народногосподарський комплекс району розвивається в плані реалізації намічених пріоритетів.

Позитивних результатів у розвитку економіки району за 9 місяців 2011 року було досягнуто за рахунок:

-      зростання темпів росту  виробництва сільськогосподарської продукції;

-      збільшення кількості підприємств, які працюють прибутково та зменшення чисельності збиткових підприємств;

-      спрямованості дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, господарського комплексу району на створення нових робочих місць та недопущення зростання безробіття;

-      активізація  ефективної інвестиційної діяльності;

-      розвиток підприємництва;

-      дотримання запланованого росту доходів населення;

-      вжиття спільних заходів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, відповідними контролюючими органами та суб’єктами господарювання щодо своєчасності та в повному обсязі виплати заробітної плати, здійснення дій з легалізації її виплати в „конвертах” за виконані роботи, послуги;

-      проведення виваженої тарифної політики, здійснення у межах повноважень контролю за цінами та інфляційними чинниками.

Реалізація послуг

За 8 місяців 2011 року підприємствами району реалізовано послуг на загальну суму 3191,8 тис.грн.,  в тому числі обсяг послуг реалізованих населенню склав 2013,1 тис.грн., що менше ніж за відповідний період 2010 року на 4,8%.

Інвестиції

В 1 півріччі  2011 року  підприємствами та організаціями забудовниками району освоєно 8 млн. 341 тис. грн. капітальних інвестицій, що складає 0,2 % до загального обсягу інвестицій по області. Найвагомішу частину, а саме – 90,6 % займають інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення).

Інвестиції в основний капітал підприємств та організацій усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування становили 7 млн. 561 тис. грн. у фактичних цінах.

Соціальна сфера.

Людські ресурси

В Гребінківському районі станом на 1 вересня 2011 року чисельність наявного населення складає  23392 чоловік, в тому числі міського – 11050, сільського – 12342. В порівнянні  з відповідною датою минулого року населення району скоротилось на 147 осіб.

За січень-вересень  поточного року народилося – 153 дітей, що на 4 дітей менше ніж в минулому році, померло - 285 особи, що на 69 осіб менше відповідного періоду минулого року.  

Оплата праці

Протягом 2011 року мінімальна заробітна плата зросте з  941 грн. на початок року до 1004 грн., або на 6,7% .

У 2011 році у Гребінківському районі збереглася позитивна динаміка зростання заробітної плати населення.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в районі зросла з 2051 грн. на початок року до 2340 грн. за червень 2011 року, або на 14,1%.

Заборгованість по заробітній платі по підприємствах району станом  на 01.10.2011року  відсутня.

В першому півріччі  проведено 20 засідань районної комісії з питань своєчасності і повноти сплати податків, погашення заборгованості по заробітній платі, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано 8 керівників підприємств району.

Територіальною державною інспекцією праці було здійснено 59 перевірок щодо дотримання вимог трудового законодавства, складено 44 протоколи про порушення законодавства про працю та передано  до суду, два  матеріали направлено в  прокуратуру, винесена одна постанова про накладення адмінштрафу.

Зайнятість населення

За січень-вересень 2011 року на обліку у районному центрі зайнятості перебувало 1354 громадянина (на 20,2% більше ніж за відповідний період минулого року).

Рівень  зареєстрованого безробіття   на кінець вересня  2011 року   становить   1,7 %   населення працездатного  віку.

За повідомленнями підприємств та організацій кількість вільних робочих місць та вакантних посад  станом на 1 жовтня 2011 року в порівнянні з  відповідним періодом минулого року  зменшилося  на  38 і становить   на 1 жовтня   2011  року  11  одиниць. На одне вільне робоче місце претендувало 21 осіба, що на 13 більше ніж в 2010 році.

За січень-вересень 2011 року працевлаштовано 548 чоловік, що на  93 одиниці  більше до відповідного періоду 2010 року.

Районним центром зайнятості на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації було направлено 190 чоловік, до громадських робіт було залучено 586 осіб.

Соціальний захист

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення Гребінківської райдержадміністрації перебуває 712 осіб, що мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. На виконання програми соціального захисту чорнобильців за 9 місяців 2011 р. надійшло  98,1 тис. грн

Особлива увага в районі приділяється соціальним допомогам ветеранам війни та інвалідам. Санаторно-курортні путівки за цей період отримали 10 ветеранів війни.

Одноразову матеріальну допомогу з державного бюджету надано: 4 інвалідам на суму 1521,0 грн.

Засоби реабілітації для пересування  отримало  13  чоловік .

Оформлено документів і видано направлень на виготовлення протезно–ортопедичних виробів інвалідам згідно довідок медично-лікувальних закладів – 139 чол.

Протягом  9 місяців 2011 року було призначено соціальні допомоги 1758 сім’ям  в сумі  10235,6  тис. грн., надано субсидій на житлово-комунальні послуги 734 сім’ям

та перераховано комунальним організаціям  за надані послуги   743,2 тис.грн., надано пільг населенню  на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, компенсаційних виплат за пільговий проїзд, послуги зв’язку на суму 3023,3 тис.грн.

Житлове будівництво

В 2011 році в житловому фонді району налічувалося близько 568,8 тис. кв. м. загальної житлової площі.

Житловий фонд міста складає 244,2 тис. кв. м., сільських населених пунктів - 342,6 тис. кв. м.

Протягом 9 місяців 2011 року в Гребінківському районі введено в експлуатацію 1000 кв. м. загальної площі житла.

Підприємництво

Станом на 01.10.11 року в районі налічується 898 суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу, що на 10 одиниці більше проти відповідного періоду минулого року   в т.ч. 91 малих підприємств (більше на 14 одиниць) вт.ч. 46 селянських (фермерських) господарств (менше на 1)  та 761 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб (менше на 3).

За звітний період в районі зареєстрували підприємницьку діяльність – 62, а знялися з обліку в державного реєстратора – 82.

Надходження до бюджету  від діяльності малого підприємництва за  9 місяців становить 2930 тис.  грн.


За матеріалами районної програми економічного і соціального розвитку  Гребінківського  району на 2012 р. затверджену восьмою сесією районної ради 6-го скликання від  29 грудня 2011 року.

З Днем народження!!!
Шановні відвідувачі сайту! Ваші запитання та пропозиції заносьте в гостеву книгу. В розділі контакти наші телефони та електронна адреса.
Ulti Clocks content
Адреса: 37400, Полтавська обл.,
Гребінківський р-н, м. Гребінка,
провулок   Димитрова, 1
Голова РР: Зінченко Валерій Миколайович
Телефон: +380(5359)91062
Факс: +380(5359)91191

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Опитування

Вас цікавить

Курс валют


курс валют 16.02.2015
10 російських рублів 4.0024 0.0813
100 ЄВРО 2964.7383 28.688
100 доларів США 2604.9893 13.137

Статистика

sape